Top 3 Rạp chiếu phim hiện đại nhất Hà Nội.

Cả Hà Nội hiện tại đang có 16 cụm rạp chiếu phim bao gồm 5 cụm rạp CGV, 4 cụm rạp của Platinum Cineplex, 2 cụm rạp Lotte Cinema và các rạp Khánh Ngọc Cinema, Kim Đồng Cinema, Tháng 8 Cinema, Dân chủ Cinema, TT chiếu phim Quốc gia. Dưới đây là danh sách 3 […]