Trang chủ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÁC CĂN HỘ CHO THUÊ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÁC CĂN HỘ CHO THUÊ

CĂN HỘ 90M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-90m2-2-phong-ngu-do-co-ban-golden-land-5

cho-thue-can-ho-90m2-2-phong-ngu-do-co-ban-golden-land-4

cho-thue-can-ho-90m2-2-phong-ngu-do-co-ban-golden-land-2

cho-thue-can-ho-90m2-2-phong-ngu-do-co-ban-golden-land

CĂN HỘ 111M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-111m2-2-phong-ngu-golden-land-9

cho-thue-can-ho-111m2-2-phong-ngu-golden-land-6

cho-thue-can-ho-111m2-2-phong-ngu-golden-land-5

cho-thue-can-ho-111m2-2-phong-ngu-golden-land-2

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-2-phong-ngu-golden-land-5

cho-thue-can-ho-2-phong-ngu-golden-land-3

cho-thue-can-ho-2-phong-ngu-golden-land-2

cho-thue-can-ho-2-phong-ngu-golden-land

CĂN HỘ 100M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-100m2-2-phong-ngu-golden-land-2

cho-thue-can-ho-100m2-2-phong-ngu-golden-land

cho-thue-can-ho-100m2-2-phong-ngu-golden-land-5

CĂN HỘ 127M2 3 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-127m2-3-phong-ngu-golden-land-7

cho-thue-can-ho-127m2-3-phong-ngu-golden-land-3

cho-thue-can-ho-127m2-3-phong-ngu-golden-land-2

cho-thue-can-ho-127m2-3-phong-ngu-golden-land-1

CĂN HỘ 120M2 GOLDENLAND

cho-thue-can-ho-120.4-golden-land-6

cho-thue-can-ho-120.4-golden-land-5

cho-thue-can-ho-120.4-golden-land-3

cho-thue-can-ho-120.4-golden-land-2

CĂN HỘ 107,4M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-107.4m2-golden-land-5

cho-thue-can-ho-107.4m2-golden-land-2

CĂN HỘ 115M2 CHUNG CƯ GOLDEN LAND

cho-thue-can-ho-115m2-chung-cu-golden-land-nguyen-trai-6

cho-thue-can-ho-115m2-chung-cu-golden-land-nguyen-trai-4

cho-thue-can-ho-115m2-chung-cu-golden-land-nguyen-trai-3

cho-thue-can-ho-115m2-chung-cu-golden-land-nguyen-trai

CĂN HỘ 129M2 3 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-129m2-3-phong-ngu-toa-b-golden-land-4

cho-thue-can-ho-129m2-3-phong-ngu-toa-b-golden-land-3

cho-thue-can-ho-129m2-3-phong-ngu-toa-b-golden-land-2

CĂN HỘ 153M2 3 PHÒNG NGỦ

cho-thue-ho-153m2-chung-cu-golden-land-4

cho-thue-ho-153m2-chung-cu-golden-land-6cho-thue-ho-153m2-chung-cu-golden-land

cho-thue-ho-153m2-chung-cu-golden-land-1

CĂN HỘ 192M2 3 PHÒNG NGỦ

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

CĂN HỘ 166M2 3 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-166m2-3-phong-ngu-golden-land

cho-thue-can-166m2-3-phong-ngu-golden-land-2

cho-thue-can-166m2-3-phong-ngu-golden-land-3

cho-thue-can-166m2-3-phong-ngu-golden-land-6

cho-thue-can-166m2-3-phong-ngu-golden-land-8

CĂN HỘ 132M2 3 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-132m2-3-phong-ngu-golden-land-9

cho-thue-can-ho-132m2-3-phong-ngu-golden-land-6

cho-thue-can-ho-132m2-3-phong-ngu-golden-land-8

cho-thue-can-ho-132m2-3-phong-ngu-golden-land-4

CĂN HỘ 100M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-100m2-2-phong-ngu-golden-land-2

cho-thue-can-ho-100m2-2-phong-ngu-golden-land-4

cho-thue-can-ho-100m2-2-phong-ngu-golden-land-3

Cập nhật liên tục…..