Trang chủ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÁC CĂN HỘ THĂNG LONG NUMBER ONE

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÁC CĂN HỘ THĂNG LONG NUMBER ONE

CĂN HỘ 95,62M2 3 PN THUÊ CHUNG CƯ THĂNG LONG NO1

cho-thue-can-ho-95.62m2-3-phong-ngu-thang-long-number-one-3

cho-thue-can-ho-95.62m2-3-phong-ngu-thang-long-number-one-2

cho-thue-can-ho-95.62m2-3-phong-ngu-thang-long-number-one-4

cho-thue-can-ho-95.62m2-3-phong-ngu-thang-long-number-one-7

cho-thue-can-ho-95.62m2-3-phong-ngu-thang-long-number-one-8

CĂN HỘ 116,94M2 3 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-116.94m2-thang-long-number-one-3

cho-thue-can-ho-116.94m2-thang-long-number-one-4

cho-thue-can-ho-116.94m2-thang-long-number-one-5

cho-thue-can-ho-116.94m2-thang-long-number-one-7

CĂN HỘ 95,62M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-95.62m2-2-phong-ngu-thang-long-number-one

cho-thue-can-ho-95.62m2-2-phong-ngu-thang-long-number-one-2

cho-thue-can-ho-95.62m2-2-phong-ngu-thang-long-number-one-3

CĂN HỘ 108,3M2 3 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-108.3m2-thang-long-number-one-2

cho-thue-can-ho-108.3m2-thang-long-number-one-4

cho-thue-can-ho-108.3m2-thang-long-number-one-6

cho-thue-can-ho-108.3m2-thang-long-number-one-7

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ THĂNG LONG NUMBER ONE

20150402_150212

20150402_150113

20150402_151051

20150402_150148

20150402_150138

CĂN HỘ 171M2 4 PHÒNG NGỦ

20150411_135151

20150411_135133

20150411_135208

20150411_135240

CĂN HỘ 87,34M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-87.34m2-2-phong-ngu-thang-long-number-one-6

cho-thue-can-ho-87.34m2-2-phong-ngu-thang-long-number-one

cho-thue-can-ho-87.34m2-2-phong-ngu-thang-long-number-one-5

cho-thue-can-ho-87.34m2-2-phong-ngu-thang-long-number-one-3

cho-thue-can-ho-87.34m2-2-phong-ngu-thang-long-number-one-4

CĂN HỘ 130,89M2 3 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-130.89-3-phong-ngu-thang-long-number-one-8

cho-thue-can-ho-130.89-3-phong-ngu-thang-long-number-one-6

cho-thue-can-ho-130.89-3-phong-ngu-thang-long-number-one-5

cho-thue-can-ho-130.89-3-phong-ngu-thang-long-number-one-3

cho-thue-can-ho-130.89-3-phong-ngu-thang-long-number-one-2

CĂN HỘ 136,81M2 3 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-136.81-3-phong-ngu-thang-long-number-one-8

cho-thue-can-ho-136.81-3-phong-ngu-thang-long-number-one

cho-thue-can-ho-136.81-3-phong-ngu-thang-long-number-one-12

cho-thue-can-ho-136.81-3-phong-ngu-thang-long-number-one-4

CĂN HỘ 173M2 3 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-173.01-thang-long-number-one-3

cho-thue-can-ho-173.01-thang-long-number-one-2

20150225_181616

cho-thue-can-ho-173.01-thang-long-number-one