Trang chủ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CĂN HỘ ROYAL CITY

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CĂN HỘ ROYAL CITY

CĂN HỘ 132,3M2 ROYAL CITY

cho-thue-can-ho-132.3m2-royal-city

cho-thue-can-ho-132.3m2-royal-city-1

cho-thue-can-ho-132.3m2-royal-city-3

cho-thue-can-ho-132.3m2-royal-city-4

cho-thue-can-ho-132.3m2-royal-city-5

cho-thue-can-ho-132.3m2-royal-city-6

cho-thue-can-ho-132.3m2-royal-city-8

CĂN HỘ 101M2 TÒA R1

cho-thue-can-ho-101-r1-royal-city-2

cho-thue-can-ho-101-r1-royal-city

cho-thue-can-ho-101-r1-royal-city-3

cho-thue-can-ho-101-r1-royal-city-4

cho-thue-can-ho-101-r1-royal-city-5

cho-thue-can-ho-101-r1-royal-city-7

cho-thue-can-ho-101-r1-royal-city-8

CĂN HỘ 88,3M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-88.3m2-toa-r1-chung-cu-royal-city

cho-thue-can-ho-88.3m2-toa-r1-chung-cu-royal-city-2

cho-thue-can-ho-88.3m2-toa-r1-chung-cu-royal-city-6

cho-thue-can-ho-88.3m2-toa-r1-chung-cu-royal-city-8

cho-thue-can-ho-88.3m2-toa-r1-chung-cu-royal-city-4

cho-thue-can-ho-88.3m2-toa-r1-chung-cu-royal-city-9

CĂN HỘ 89,8M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-89.8m2-2-phong-ngu-toa-r1-royal-city-2

cho-thue-can-ho-89.8m2-2-phong-ngu-toa-r1-royal-city

cho-thue-can-ho-89.8m2-2-phong-ngu-toa-r1-royal-city-3

cho-thue-can-ho-89.8m2-2-phong-ngu-toa-r1-royal-city-4

CĂN HỘ 96,3M2 2 PHÒNG NGỦ

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

CĂN HỘ 104,8M2 TÒA R1

cho-thue-can-ho-104.8m2-toa-r1-royal city-2

cho-thue-can-ho-104.8m2-toa-r1-royal city-3

cho-thue-can-ho-104.8m2-toa-r1-royal city-4

CĂN HỘ 108,7M2 2 PHÒNG NGỦ

Cho-thue-chung-cu-royal-city-108.7m2-2-phong-ngu

Cho-thue-chung-cu-royal-city-108.7m2-2-phong-ngu-4

Cho-thue-chung-cu-royal-city-108.7m2-2-phong-ngu-1

Cho-thue-chung-cu-royal-city-108.7m2-2-phong-ngu-2

Cho-thue-chung-cu-royal-city-108.7m2-2-phong-ngu-3

CĂN HỘ 109M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-royal-city-109m2-2-phong-ngu-royal-city-2

cho-thue-can-ho-royal-city-109m2-2-phong-ngu-royal-city-3

cho-thue-can-ho-royal-city-109m2-2-phong-ngu-royal-city-4

cho-thue-can-ho-royal-city-109m2-2-phong-ngu-royal-city-5

cho-thue-can-ho-royal-city-109m2-2-phong-ngu-royal-city-6

cho-thue-can-ho-royal-city-109m2-2-phong-ngu-royal-city-7

CĂN HỘ 187,3M2 4 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-187.3-royal-city-1

cho-thue-can-ho-187.3-royal-city-1-4

cho-thue-can-ho-187.3-royal-city-3

cho-thue-can-ho-187.3-royal-city-7

cho-thue-can-ho-187.3-royal-city-9

CĂN HỘ 104,9M2 TÒA R1

cho-thue-can-ho-104.9-toa-r1-royal-city-2

cho-thue-can-ho-104.9-toa-r1-royal-city

cho-thue-can-ho-104.9-toa-r1-royal-city-3

cho-thue-can-ho-104.9-toa-r1-royal-city-5

cho-thue-can-ho-104.9-toa-r1-royal-city-4

CĂN HỘ 111M2 ROYAL CITY

cho-thue-can-ho-111m-royal-city

cho-thue-can-ho-111m-royal-city-2

cho-thue-can-ho-111m-royal-city-3

cho-thue-can-ho-111m-royal-city-4

cho-thue-can-ho-111m-royal-city-5

cho-thue-can-ho-111m-royal-city-7

CĂN HỘ 102,1M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-102.1m2-Royal-city-3

cho-thue-can-ho-102.1m2-Royal-city-6

cho-thue-can-ho-102.1m2-Royal-city-7

cho-thue-can-ho-102.1m2-Royal-city-10

cho-thue-can-ho-102.1m2-Royal-city-12

CĂN HỘ 93M2 TÒA R5

cho-thue-can-ho-93m2-royal-city-5

cho-thue-can-ho-93m2-royal-city-4

cho-thue-can-ho-93m2-royal-city-3

cho-thue-can-ho-93m2-royal-city-2

cho-thue-can-ho-93m2-royal-city

CĂN HỘ 102,1M2 TÒA R6

cho-thue-can-ho-102.1m2-royal-city-6

cho-thue-can-ho-102.1m2-royal-city-2

cho-thue-can-ho-102.1m2-royal-city-1

cho-thue-can-ho-102.1m2-royal-city-4

cho-thue-can-ho-102.1m2-royal-city-5

CĂN HỘ 137,6M2 ROYAL CITY

cho-thue-can-ho-137.6m2-royal-city

cho-thue-can-ho-137.6m2-royal-city-2

cho-thue-can-ho-137.6m2-royal-city-3

cho-thue-can-ho-137.6m2-royal-city-4

cho-thue-can-ho-137.6m2-royal-city-7

cho-thue-can-ho-137.6m2-royal-city-10

CĂN HỘ 131,4M2 TÒA R4

cho-thue-can-ho-131.4-royal-city-4

cho-thue-can-ho-131.4-royal-city

cho-thue-can-ho-131.4-royal-city-1

cho-thue-can-ho-131.4-royal-city-6

cho-thue-can-ho-131.4-royal-city-5

cho-thue-can-ho-131.4-royal-city-8

CĂN HỘ 136M2 TÒA R2

cho-thue-can-ho-136m2-royal-city-2

cho-thue-can-ho-136m2-royal-city-3

cho-thue-can-ho-136m2-royal-city-5

cho-thue-can-ho-136m2-royal-city-6

cho-thue-can-ho-136m2-royal-city-7

cho-thue-can-ho-136m2-royal-city-8

cho-thue-can-ho-136m2-royal-city-12