Trang chủ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CĂN HỘ TIMES CITY

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CĂN HỘ TIMES CITY

CĂN HỘ 94,4M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-94.4m2-2-phong-ngu-time-city

cho-thue-can-ho-94.4m2-2-phong-ngu-time-city-2

cho-thue-can-ho-94.4m2-2-phong-ngu-time-city-3

cho-thue-can-ho-94.4m2-2-phong-ngu-time-city-4

cho-thue-can-ho-94.4m2-2-phong-ngu-time-city-5

cho-thue-can-ho-94.4m2-2-phong-ngu-time-city-7

 CĂN HỘ 76M2 2 PHÒNG NGỦ

20150120_164540

20150120_164602

20150120_164623

20150120_164645

20150120_164658

CĂN HỘ 94M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-90.1m2-time-city-7

cho-thue-can-ho-90.1m2-time-city-6

cho-thue-can-ho-90.1m2-time-city-5

cho-thue-can-ho-90.1m2-time-city-3

cho-thue-can-ho-90.1m2-time-city

CĂN HỘ 82,1M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-82.1-toa-t9-chung-cu-time-city-5

cho-thue-can-ho-82.1-toa-t9-chung-cu-time-city-3

cho-thue-can-ho-82.1-toa-t9-chung-cu-time-city-2

cho-thue-can-ho-82.1-toa-t9-chung-cu-time-city

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ TIMES CITY

20150125_130619

20150125_130502

cho-thue-can-ho-86.9m2-time-city-3

cho-thue-can-ho-86.9m2-time-city

20150125_130904

CĂN HỘ 110M2 TIMES CITY

cho-thue-can-ho-110m2-time-city-1

cho-thue-can-ho-110m2-time-city

cho-thue-can-ho-110m2-time-city-3

cho-thue-can-ho-110m2-time-city-4

cho-thue-can-ho-110m2-time-city-9

IMG_0950

CĂN HỘ 87,2M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-87.2-time-city-7

cho-thue-can-ho-87.2-time-city

cho-thue-can-ho-87.2-time-city-8

cho-thue-can-ho-87.2-time-city-4

cho-thue-can-ho-87.2-time-city-2

cho-thue-can-ho-87.2-time-city-1

CĂN HỘ 108,7M2

cho-thue-can-ho-108.7m2-time-city

cho-thue-can-ho-108.7m2-time-city-3

cho-thue-can-ho-108.7m2-time-city-4

cho-thue-can-ho-108.7m2-time-city-5

cho-thue-can-ho-108.7m2-time-city-6

CĂN HỘ  75M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-75m2-time-city

cho-thue-can-ho-75m2-time-city-2

cho-thue-can-ho-75m2-time-city-4

IMG_0874

IMG_0886

CĂN HỘ 75M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-time-city-75m2-2-phong-ngu

cho-thue-can-ho-time-city-75m2-2-phong-ngu-2

cho-thue-can-ho-time-city-75m2-2-phong-ngu-3

cho-thue-can-ho-time-city-75m2-2-phong-ngu-4

cho-thue-can-ho-time-city-75m2-2-phong-ngu-6

IMG_20150121_173322

CĂN HỘ

cho-thue-can-ho-94.4m2-chung-cu-time-city

cho-thue-can-ho-94.4m2-chung-cu-time-city-2

cho-thue-can-ho-94.4m2-chung-cu-time-city-3

cho-thue-can-ho-94.4m2-chung-cu-time-city-4

cho-thue-can-ho-94.4m2-chung-cu-time-city-8

CĂN HỘ 114,4M2 2 PHÒNG NGỦ

cho-thue-can-ho-114.44m2-chung-cu-time-city-2

cho-thue-can-ho-114.44m2-chung-cu-time-city

cho-thue-can-ho-114.44m2-chung-cu-time-city-3

cho-thue-can-ho-114.44m2-chung-cu-time-city-4

cho-thue-can-ho-114.44m2-chung-cu-time-city-7

CĂN HỘ 110M2 TIMES CITY

cho-thue-110m2-chung-cu-time-city-4

cho-thue-110m2-chung-cu-time-city-2

cho-thue-110m2-chung-cu-time-city-6

cho-thue-110m2-chung-cu-time-city-7

cho-thue-110m2-chung-cu-time-city-8

cho-thue-110m2-chung-cu-time-city-11